Public Holidays Vietnam 2019

All 11 public holidays in Vietnam 2019 in this list. The next public holiday in Vietnam in 2019 is on April 30th 2019: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, a national holiday.

Calendar 2019

WeekdayDatePublic holidayRemarks

January 2019

Tue
Tết dương lịch
public holiday in Vietnam

February 2019

Mon
Tết Nguyên Đán
public holiday in Vietnam
Tue
Tết Nguyên Đán
public holiday in Vietnam
Wed
Tết Nguyên Đán
public holiday in Vietnam
Thu
Tết Nguyên Đán
public holiday in Vietnam
Fri
Tết Nguyên Đán
public holiday in Vietnam
Sat
Tết Nguyên Đán
public holiday in Vietnam

April 2019

Sun
Giỗ tổ Hùng Vương
public holiday in Vietnam
Tue
Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
public holiday in Vietnam
Anzeige / Ad:

May 2019

Wed
Ngày Quốc tế Lao động
public holiday in Vietnam

September 2019

Mon
Quốc khánh
public holiday in Vietnam